Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss. Det er Crypto Media Groups policy å respektere personvernet ditt angående all informasjon vi samler inn fra deg på nettstedet vårt, cryptocurrencycodes.com og andre nettsteder vi eier og driver.

1. Informasjon vi samler inn

Loggdata

Når du besøker nettstedet vårt, kan serverne våre automatisk logge standarddataene fra nettleseren din. Det kan inkludere datamaskinens IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype og -versjon, sidene du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tiden brukt på hver side og andre detaljer.

Enhetsdata

Vi kan også samle inn data om enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt. Disse dataene kan inkludere enhetstype, operativsystem, unike enhetsidentifikatorer, enhetsinnstillinger og geografiske plasseringsdata. Hva vi samler inn kan avhenge av de individuelle innstillingene til enheten og programvaren din. Vi anbefaler å sjekke retningslinjene til enhetsprodusenten eller programvareleverandøren for å finne ut hvilken informasjon de gjør tilgjengelig for oss.

Personlig informasjon

Vi kan be om personlig informasjon, for eksempel din:

 • Navn
 • E-post
 • Sosiale medier profiler
 • Fødselsdato
 • Telefon/mobilnummer
 • Hjem/postadresse
 • Arbeidsadresse
 • Betalingsinformasjon

2. Rettsgrunnlag for behandling

Vi vil behandle dine personopplysninger lovlig, rettferdig og på en transparent måte. Vi samler inn og behandler informasjon om deg kun der vi har juridisk grunnlag for å gjøre det.

Disse juridiske grunnlagene avhenger av tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem, noe som betyr at vi samler inn og bruker informasjonen din kun der:

 • det er nødvendig for å utføre en kontrakt som du er part i eller for å ta skritt på din forespørsel før du inngår en slik kontrakt (for eksempel når vi leverer en tjeneste du ber om fra oss);
 • det tilfredsstiller en legitim interesse (som ikke overstyres av dine databeskyttelsesinteresser), for eksempel for forskning og utvikling, for å markedsføre og markedsføre tjenestene våre, og for å beskytte våre juridiske rettigheter og interesser;
 • du gir oss samtykke til å gjøre det for et bestemt formål (for eksempel kan du samtykke til at vi sender deg vårt nyhetsbrev); eller
 • vi må behandle dataene dine for å overholde en juridisk forpliktelse.

Der du samtykker til vår bruk av informasjon om deg til et bestemt formål, har du rett til å ombestemme deg når som helst (men dette vil ikke påvirke eventuell behandling som allerede har funnet sted).

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Mens vi beholder denne informasjonen, vil vi beskytte den innenfor kommersielt akseptable midler for å forhindre tap og tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon. Når det er sagt, anbefaler vi at ingen metode for elektronisk overføring eller lagring er 100 % sikker og kan ikke garantere absolutt datasikkerhet. Om nødvendig kan vi beholde din personlige informasjon for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

3. Innsamling og bruk av informasjon

Vi kan samle inn, oppbevare, bruke og avsløre informasjon for følgende formål, og personlig informasjon vil ikke bli viderebehandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene:

 • for å gjøre det mulig for deg å tilpasse eller tilpasse opplevelsen din av nettstedet vårt;
 • for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til og bruke nettstedet vårt, tilhørende applikasjoner og tilhørende sosiale medieplattformer;
 • å kontakte og kommunisere med deg;
 • for intern journalføring og administrative formål;
 • for analyser, markedsundersøkelser og forretningsutvikling, inkludert for å drifte og forbedre nettstedet vårt, tilhørende applikasjoner og tilhørende sosiale medieplattformer;
 • å kjøre konkurranser og/eller tilby ytterligere fordeler til deg;
 • for annonsering og markedsføring, inkludert for å sende deg salgsfremmende informasjon om våre produkter og tjenester og informasjon om tredjeparter som vi anser kan være av interesse for deg;
 • for å overholde våre juridiske forpliktelser og løse eventuelle tvister vi måtte ha; og
 • å vurdere jobbsøknaden din.

4. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi kan utlevere personlig informasjon til:

 • tredjeparts tjenesteleverandører med det formål å sette dem i stand til å yte sine tjenester, inkludert (uten begrensning) IT-tjenesteleverandører, datalagring, hosting- og serverleverandører, annonsenettverk, analyser, feilloggere, gjeldsinnkrevere, vedlikeholds- eller problemløsningsleverandører, markedsførings- eller reklameleverandører, profesjonelle rådgivere og betalingssystemoperatører;
 • våre ansatte, entreprenører og/eller relaterte enheter;
 • sponsorer eller promotører av konkurranser vi kjører;
 • kredittrapporteringsbyråer, domstoler, domstoler og reguleringsmyndigheter, i tilfelle du unnlater å betale for varer eller tjenester vi har levert til deg;
 • domstoler, domstoler, reguleringsmyndigheter og politimyndigheter, som kreves av loven, i forbindelse med faktiske eller potensielle rettssaker, eller for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter;
 • tredjeparter, inkludert agenter eller underleverandører, som hjelper oss med å gi informasjon, produkter, tjenester eller direkte markedsføring til deg; og
 • tredjeparter for å samle inn og behandle data.

5. Internasjonale overføringer av personopplysninger

Personopplysningene vi samler inn lagres og behandles i Storbritannia og USA, eller der vi eller våre partnere, tilknyttede selskaper og tredjepartsleverandører har fasiliteter. Ved å gi oss din personlige informasjon, samtykker du til utlevering til disse utenlandske tredjepartene.

Vi vil sikre at enhver overføring av personopplysninger fra land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til land utenfor EØS vil bli beskyttet av passende sikkerhetstiltak, for eksempel ved bruk av standard databeskyttelsesklausuler godkjent av EU-kommisjonen, eller bruk av bindende bedriftsregler eller andre lovlig aksepterte midler.

Der vi overfører personopplysninger fra et land utenfor EØS til et annet land, erkjenner du at tredjeparter i andre jurisdiksjoner kanskje ikke er underlagt lignende databeskyttelseslover som de i vår jurisdiksjon. Det er risiko hvis en slik tredjepart engasjerer seg i en handling eller praksis som vil være i strid med personvernlovene i vår jurisdiksjon, og dette kan bety at du ikke vil kunne søke oppreisning under vår jurisdiksjons personvernlovgivning.

6. Dine rettigheter og kontroll over din personlige informasjon

Valg og samtykke: Ved å oppgi personopplysninger til oss, samtykker du til at vi samler inn, oppbevarer, bruker og avslører dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du er under 16 år, må du ha, og garantere i den utstrekning loven tillater oss, at du har din forelders eller foresattes tillatelse til å få tilgang til og bruke nettstedet, og de (dine foreldre eller verge) har samtykket til du gir oss din personlige informasjon. Du trenger ikke å oppgi personlig informasjon til oss, men hvis du ikke gjør det, kan det påvirke din bruk av denne nettsiden eller produktene og/eller tjenestene som tilbys på eller gjennom den.

Informasjon fra tredjeparter: Hvis vi mottar personopplysninger om deg fra en tredjepart, vil vi beskytte dem som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du er en tredjepart som gir personlig informasjon om noen andre, representerer og garanterer du at du har slik persons samtykke til å gi oss personopplysninger.

Begrens: Du kan velge å begrense innsamlingen eller bruken av din personlige informasjon. Hvis du tidligere har godtatt at vi bruker din personlige informasjon til direkte markedsføringsformål, kan du når som helst ombestemme deg ved å kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor. Hvis du ber oss om å begrense eller begrense hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil vi gi deg beskjed om hvordan begrensningen påvirker din bruk av nettstedet vårt eller produktene og tjenestene våre.

Tilgang og dataportabilitet: Du kan be om detaljer om personopplysningene vi har om deg. Du kan be om en kopi av personopplysningene vi har om deg. Der det er mulig vil vi gi denne informasjonen i CSV-format eller annet lettlest maskinformat. Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg når som helst. Du kan også be om at vi overfører denne personlige informasjonen til en annen tredjepart.

Rettelse: Hvis du mener at informasjonen vi har om deg er unøyaktig, utdatert, ufullstendig, irrelevant eller villedende, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor. Vi vil ta rimelige skritt for å korrigere all informasjon som er funnet å være unøyaktig, ufullstendig, villedende eller utdatert.

Varsling om datainnbrudd: Vi vil overholde lover som gjelder for oss med hensyn til databrudd.

Klager: Hvis du mener at vi har brutt en relevant databeskyttelseslov og ønsker å sende inn en klage, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor og gi oss alle detaljer om det påståtte bruddet. Vi vil umiddelbart undersøke klagen din og svare deg skriftlig, og redegjøre for resultatet av vår undersøkelse og trinnene vi vil ta for å håndtere klagen din. Du har også rett til å kontakte et tilsynsorgan eller datatilsyn i forhold til klagen din.

Avslutt abonnement: For å avslutte abonnementet på e-postdatabasen vår eller velge bort kommunikasjon (inkludert markedskommunikasjon), vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor, eller melde deg av ved å bruke avmeldingsfasilitetene som er gitt i kommunikasjonen.

7. Informasjonskapsler

Vi bruker “informasjonskapsler” for å samle inn informasjon om deg og din aktivitet på nettstedet vårt. En informasjonskapsel er et lite stykke data som nettstedet vårt lagrer på datamaskinen din, og som du får tilgang til hver gang du besøker det, slik at vi kan forstå hvordan du bruker nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å vise deg innhold basert på preferanser du har spesifisert. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

8. Virksomhetsoverdragelser

Hvis vi eller våre eiendeler erverves, eller i det usannsynlige tilfellet at vi går ut av virksomheten eller går konkurs, vil vi inkludere data blant eiendelene som overføres til alle parter som kjøper oss. Du erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at alle parter som kjøper oss kan fortsette å bruke din personlige informasjon i henhold til denne policyen.

9. Begrensninger for våre retningslinjer

Vår nettside kan lenke til eksterne nettsteder som ikke drives av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over innholdet og retningslinjene til disse sidene, og kan ikke akseptere ansvar eller ansvar for deres respektive personvernpraksis.

10. Endringer i denne policyen

Etter eget skjønn kan vi endre personvernreglene våre for å gjenspeile gjeldende akseptabel praksis. Vi vil ta rimelige skritt for å informere brukerne om endringer via nettstedet vårt. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i denne policyen vil bli sett på som aksept av vår praksis rundt personvern og personlig informasjon.

Hvis vi gjør en vesentlig endring i denne personvernreglene, for eksempel ved å endre et lovlig grunnlag som vi behandler dine personopplysninger på, vil vi be deg om å gi et nytt samtykke til den endrede personvernreglene.

Crypto Media Group Datakontroller

info[at] kryptovalutakoder[dot] com

Denne policyen trer i kraft 12. mars 2021.