Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Crypto Media Groups policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in från dig på vår webbplats, cryptocurrencycodes.com, och andra webbplatser som vi äger och driver.

1. Information som vi samlar in

Logguppgifter

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Den kan omfatta din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på varje sida och andra uppgifter.

Enhetsdata

Vi kan också samla in uppgifter om den enhet du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa uppgifter kan omfatta enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geolokaliseringsuppgifter. Vad vi samlar in kan bero på de individuella inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du kontrollerar policyn för din enhetstillverkare eller programvaruleverantör för att ta reda på vilken information de gör tillgänglig för oss.

Personlig information

Vi kan be om personlig information, som t.ex. din:

 • Namn
 • E-post
 • Profiler i sociala medier
 • Födelsedatum
 • Telefon/mobilnummer
 • Hem-/postadress
 • Arbetsadress
 • Betalningsinformation

2. Rättslig grund för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Vi samlar in och behandlar information om dig endast när vi har rättsliga grunder för att göra det.

Dessa rättsliga grunder beror på vilka tjänster du använder och hur du använder dem, vilket innebär att vi samlar in och använder din information endast när:

 • Det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett sådant avtal (t.ex. när vi tillhandahåller en tjänst som du begär av oss);
 • det uppfyller ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av dina intressen i fråga om dataskydd), t.ex. för forskning och utveckling, för att marknadsföra och främja våra tjänster och för att skydda våra lagliga rättigheter och intressen;
 • du ger oss ditt samtycke till att göra det i ett specifikt syfte (du kan till exempel ge ditt samtycke till att vi skickar vårt nyhetsbrev till dig), eller
 • Vi måste behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du samtycker till att vi använder information om dig för ett specifikt ändamål har du rätt att ändra dig när som helst (men detta påverkar inte behandling som redan har ägt rum).

Vi sparar inte personlig information längre än nödvändigt. Medan vi behåller denna information kommer vi att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring. Vi vill dock påpeka att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker och vi kan inte garantera absolut datasäkerhet. Vid behov kan vi behålla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3. Insamling och användning av information

Vi kan samla in, behålla, använda och avslöja information för följande syften och personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften:

 • för att du ska kunna anpassa eller personifiera din upplevelse av vår webbplats;
 • för att du ska kunna få tillgång till och använda vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande plattformar för sociala medier;
 • för att kontakta och kommunicera med dig;
 • för interna register och administrativa ändamål;
 • för analys, marknadsundersökningar och affärsutveckling, bland annat för att driva och förbättra vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande plattformar för sociala medier;
 • för att genomföra tävlingar och/eller erbjuda dig ytterligare förmåner;
 • För reklam och marknadsföring, inklusive för att skicka dig reklaminformation om våra produkter och tjänster och information om tredje part som vi anser kan vara av intresse för dig;
 • för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och lösa eventuella tvister som vi kan ha, och
 • att beakta din ansökan om anställning.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi kan lämna ut personlig information till:

 • Tredjepartstjänsteleverantörer i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) leverantörer av IT-tjänster, datalagring, hosting- och serverleverantörer, annonsnätverk, analytiker, felloggare, inkassobolag, underhålls- eller problemlösningsleverantörer, marknadsförings- eller annonseringsleverantörer, professionella rådgivare och operatörer av betalningssystem;
 • våra anställda, entreprenörer och/eller närstående enheter;
 • sponsorer eller arrangörer av tävlingar som vi anordnar;
 • kreditupplysningsföretag, domstolar, tribunaler och tillsynsmyndigheter, om du inte betalar för varor eller tjänster som vi har tillhandahållit dig;
 • domstolar, tribunaler, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän, enligt lagens krav, i samband med aktuella eller potentiella rättsliga förfaranden eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter;
 • Tredje part, inklusive agenter och underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig.
 • tredje parter för att samla in och behandla uppgifter.

5. Internationella överföringar av personuppgifter

Den personliga information vi samlar in lagras och behandlas i Storbritannien och USA, eller där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till att de lämnas ut till dessa utländska tredje parter.

Vi kommer att se till att all överföring av personuppgifter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. genom att använda standardklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen, eller genom att använda bindande företagsregler eller andra juridiskt accepterade metoder.

När vi överför personuppgifter från ett land utanför EES till ett annat land, godkänner du att tredje parter i andra jurisdiktioner kanske inte omfattas av liknande dataskyddslagar som de i vår jurisdiktion. Det finns risker om en sådan tredje part utför någon handling eller praktik som strider mot dataskyddslagarna i vår jurisdiktion, vilket kan innebära att du inte kan söka upprättelse enligt vår jurisdiktions sekretesslagar.

6. Dina rättigheter och kontroll av dina personuppgifter

Val och samtycke: Genom att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att vi samlar in, behåller, använder och avslöjar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du är under 16 år måste du ha, och garantera oss i den utsträckning som lagen tillåter, att du har dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att komma åt och använda webbplatsen och att de (dina föräldrar eller vårdnadshavare) har samtyckt till att du lämnar dina personuppgifter till oss. Du behöver inte lämna personlig information till oss, men om du inte gör det kan det påverka din användning av denna webbplats eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds på eller via den.

Information från tredje part: Om vi får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personuppgifter om någon annan, försäkrar och garanterar du att du har den personens samtycke till att tillhandahålla personuppgifterna till oss.

Begränsa: Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du ändra dig när som helst genom att kontakta oss på nedanstående adress. Om du ber oss att begränsa eller begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig om hur begränsningen påverkar din användning av vår webbplats eller våra produkter och tjänster.

Tillgång och dataportabilitet: Du kan begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Om möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat. Du kan när som helst begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan tredje part.

Rättelse: Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss på nedanstående sätt. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera information som är felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Anmälan av dataintrång: Vi kommer att följa de lagar som är tillämpliga på oss när det gäller eventuella dataintrång.

Klagomål: Om du anser att vi har brutit mot en relevant lag om dataskydd och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter och ge oss fullständiga uppgifter om den påstådda överträdelsen. Vi kommer omedelbart att utreda ditt klagomål och svara dig skriftligen med resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller en dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Avsluta prenumeration: Om du vill avregistrera dig från vår e-postdatabas eller avstå från kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller avstå med hjälp av de möjligheter till avstängning som finns i meddelandet.

7. Cookies

Vi använder “cookies” för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator och som vi får tillgång till varje gång du besöker den, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att visa dig innehåll baserat på de preferenser du har angett. Se vår Cookiepolicy för mer information.

8. Överföringar av företag

Om vi eller våra tillgångar förvärvas, eller i den osannolika händelsen att vi går i konkurs eller går i konkurs, skulle vi inkludera uppgifter bland de tillgångar som överförs till de parter som förvärvar oss. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske och att de parter som förvärvar oss kan fortsätta att använda din personliga information i enlighet med denna policy.

9. Gränserna för vår politik

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Observera att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyn på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar för deras respektive sekretessrutiner.

10. Ändringar av denna policy

Vi kan efter eget gottfinnande ändra vår sekretesspolicy så att den återspeglar nuvarande godtagbara praxis. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användarna om ändringar via vår webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av denna policy kommer att betraktas som ett godkännande av vår praxis när det gäller sekretess och personlig information.

Om vi gör en betydande ändring av denna sekretesspolicy, till exempel genom att ändra den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att be dig att återigen godkänna den ändrade sekretesspolicyn.

Crypto Media Group Personuppgiftsansvarig

info [at] cryptocurrencycodes[dot]com

Denna policy gäller från och med den 12 mars 2021.