Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Crypto Media Group jest poszanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, jakie możemy od niego zbierać na naszej stronie internetowej, cryptocurrencycodes.com, oraz na innych stronach, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

1. Informacje, które gromadzimy

Dane z dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Dane urządzenia

Możemy również zbierać dane o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej. Dane te mogą obejmować typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia oraz dane geolokalizacyjne. To, co zbieramy, może zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Dane osobowe

Możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak Twoje:

 • Nazwa
 • Email
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu/telefonu komórkowego
 • Adres domowy/mailowy
 • Adres miejsca pracy
 • Informacje dotyczące płatności

2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty. Zbieramy i przetwarzamy informacje o Tobie tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne.

Te podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz, co oznacza, że zbieramy i wykorzystujemy Twoje informacje tylko wtedy, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (np. gdy świadczymy usługę, o którą prosisz);
 • spełnia uzasadniony interes (który nie jest nadrzędny w stosunku do interesów związanych z ochroną danych), np. w celu prowadzenia badań i rozwoju, wprowadzania na rynek i promowania naszych usług oraz ochrony naszych praw i interesów prawnych;
 • udzielasz nam zgody na takie działanie w określonym celu (np. możesz wyrazić zgodę na wysyłanie Ci naszego newslettera); lub
 • musimy przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w określonym celu, masz prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie (nie będzie to jednak miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce).

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Podczas gdy zachowujemy te informacje, będziemy je chronić w ramach komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, jak również nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. W związku z tym informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu spełnienia przez nas obowiązku prawnego lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub spersonalizowanie Twoich doświadczeń z naszą stroną internetową;
 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do kontaktu i komunikacji z Tobą;
 • w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji i w celach administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do prowadzenia konkursów i/lub oferowania dodatkowych korzyści dla użytkownika;
 • do celów reklamowych i marketingowych, w tym do wysyłania Państwu informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące;
 • aby wypełnić nasze zobowiązania prawne i rozwiązać wszelkie spory, które możemy mieć; oraz
 • aby rozważyć twoje podanie o pracę.

4. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe do:

 • zewnętrzni dostawcy usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcy usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieci reklamowe, analityka, rejestratory błędów, firmy windykacyjne, dostawcy usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcy usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalni doradcy i operatorzy systemów płatności;
 • nasi pracownicy, wykonawcy i/lub podmioty powiązane;
 • sponsorów lub promotorów wszelkich organizowanych przez nas konkursów;
 • agencje sprawozdawczości kredytowej, sądy, trybunały i organy regulacyjne, w przypadku gdy nie zapłacisz za towary lub usługi, które Ci dostarczyliśmy;
 • sądów, trybunałów, organów regulacyjnych i funkcjonariuszy organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • strony trzecie, w tym agenci lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego do użytkownika; oraz
 • stron trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty powiązane i dostawcy zewnętrzni utrzymują swoje placówki. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Zapewnimy, że każdy transfer danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe z kraju spoza EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom o ochronie danych, jak te obowiązujące w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że jeśli jakakolwiek taka osoba trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działanie lub praktykę, która narusza przepisy dotyczące prywatności danych w naszej jurysdykcji, może to oznaczać, że nie będziesz mógł dochodzić zadośćuczynienia zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w naszej jurysdykcji.

6. Twoje prawa i kontrola Twoich danych osobowych

Wybór i zgoda: Przekazując nam dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz mniej niż 16 lat, musisz mieć i gwarantujesz nam w zakresie dozwolonym przez prawo, że masz zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp i korzystanie ze strony internetowej, a oni (twoi rodzice lub opiekun) wyrazili zgodę na przekazanie nam twoich danych osobowych. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z tej strony lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe o Tobie od osoby trzeciej, będziemy je chronić w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią dostarczającą dane osobowe kogoś innego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na dostarczenie nam danych osobowych.

Ograniczenie: Użytkownik może zdecydować się na ograniczenie zbierania lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Jeśli poprosisz nas o ograniczenie lub zmniejszenie sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię, w jaki sposób ograniczenie wpływa na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług.

Dostęp i możliwość przenoszenia danych: Możesz zażądać szczegółów dotyczących danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W miarę możliwości będziemy dostarczać te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania maszynowym formacie. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz również zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innej stronie trzeciej.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami korzystając z poniższych danych. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji uznanych za niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Powiadamianie o naruszeniach danych: Będziemy przestrzegać przepisów prawa mających zastosowanie do nas w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj nam pełne szczegóły domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy Ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku z Twoją skargą.

Rezygnacja z subskrypcji: Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych lub zrezygnować, korzystając z udogodnień opt-out przewidzianych w komunikacji.

7. Cookies

Używamy plików “cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielki fragment danych, który nasza strona przechowuje na komputerze użytkownika i do którego uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony. Dzięki temu możemy serwować Ci treści oparte na określonych przez Ciebie preferencjach. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

8. Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, umieścimy dane wśród aktywów przekazywanych jakimkolwiek stronom, które nas przejmą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce oraz że wszelkie strony, które nas przejmą, mogą nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą polityką.

9. Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

10. Zmiany w niniejszej polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualne, dopuszczalne praktyki. Podejmiemy rozsądne kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy Państwa dane osobowe, poprosimy Państwa o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

Crypto Media Group Administrator danych

info [at] cryptocurrencycodes[dot]com

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 12 marca 2021 r.