Πολιτική απορρήτου

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Η πολιτική της Crypto Media Group είναι να σέβεται το απόρρητό σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς στον ιστότοπό μας, cryptocurrencycodes.com, και σε άλλους ιστότοπους που κατέχουμε και διαχειριζόμαστε.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.

Δεδομένα συσκευής

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, ρυθμίσεις συσκευής και δεδομένα γεωγραφικής θέσης. Το τι συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις επιμέρους ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του παρόχου λογισμικού σας για να μάθετε ποιες πληροφορίες θέτουν στη διάθεσή μας.

Προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως:

 • Όνομα
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τηλέφωνο/κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση κατοικίας/ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση εργασίας
 • Πληροφορίες πληρωμής

2. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

Θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο όταν έχουμε νόμιμες βάσεις για να το κάνουμε.

Αυτές οι νομικές βάσεις εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε, πράγμα που σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όταν:

 • είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης (για παράδειγμα, όταν παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε από εμάς),
 • ικανοποιεί έννομο συμφέρον (το οποίο δεν υπερισχύει των συμφερόντων σας για την προστασία των δεδομένων), όπως για έρευνα και ανάπτυξη, για την προώθηση των υπηρεσιών μας και για την προστασία των νομικών δικαιωμάτων και συμφερόντων μας,
 • μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε για συγκεκριμένο σκοπό (για παράδειγμα, μπορεί να συναινέσετε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο), ή
 • πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

Όταν συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή (αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί).

Δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο. Όσο διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης. Τούτου λεχθέντος, σας συμβουλεύουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση ή για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Μπορούμε να συλλέγουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς:

 • για να μπορείτε να προσαρμόσετε ή να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας,
 • για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τις σχετικές εφαρμογές και τις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας,
 • για την τήρηση εσωτερικών αρχείων και για διοικητικούς σκοπούς,
 • για αναλύσεις, έρευνα αγοράς και επιχειρηματική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και βελτίωσης του ιστότοπού μας, των σχετικών εφαρμογών και των σχετικών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης,
 • να διεξάγουμε διαγωνισμούς ή/και να σας προσφέρουμε πρόσθετα οφέλη,
 • για διαφήμιση και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και πληροφοριών για τρίτους που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να επιλύουμε τυχόν διαφορές που μπορεί να έχουμε- και
 • να εξετάσει την αίτησή σας για απασχόληση.

4. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε:

 • τρίτους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό να τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχων αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενίας και διακομιστών, διαφημιστικών δικτύων, αναλυτών, καταγραφών σφαλμάτων, εισπρακτικών εταιρειών, παρόχων συντήρησης ή επίλυσης προβλημάτων, παρόχων μάρκετινγκ ή διαφήμισης, επαγγελματιών συμβούλων και διαχειριστών συστημάτων πληρωμών,
 • τους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους ή/και τις συνδεδεμένες οντότητες,
 • χορηγούς ή διοργανωτές οποιουδήποτε διαγωνισμού που διεξάγουμε,
 • οργανισμούς αναφοράς πιστωτικών στοιχείων, δικαστήρια, δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές, σε περίπτωση που δεν πληρώσετε για αγαθά ή υπηρεσίες που σας έχουμε παράσχει,
 • δικαστήρια, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και όργανα επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιεσδήποτε πραγματικές ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ή προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας,
 • τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς και
 • τρίτους για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

5. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι θυγατρικές μας και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούν εγκαταστάσεις. Παρέχοντάς μας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συναινείτε στη γνωστοποίηση σε αυτά τα τρίτα μέρη στο εξωτερικό.

Θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε χώρες εκτός ΕΟΧ θα προστατεύεται από κατάλληλες εγγυήσεις, για παράδειγμα με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή τη χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή άλλων νομικά αποδεκτών μέσων.

Όταν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες από χώρα εκτός ΕΟΧ σε άλλη χώρα, αναγνωρίζετε ότι τα τρίτα μέρη σε άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας δεδομένων παρόμοιους με εκείνους της δικαιοδοσίας μας. Υπάρχουν κίνδυνοι εάν οποιοσδήποτε τέτοιος τρίτος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που θα παραβιάζει τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων στη δικαιοδοσία μας και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είστε σε θέση να ζητήσετε αποζημίωση σύμφωνα με τους νόμους περί απορρήτου της δικαιοδοσίας μας.

6. Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας πληροφοριών

Επιλογή και συγκατάθεση: Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών σε εμάς, συναινείτε στη συλλογή, διατήρηση, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε και να μας εγγυάστε, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ότι έχετε την άδεια των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και ότι αυτοί (οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας) έχουν συναινέσει στο να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, αν δεν το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν ή μέσω αυτού.

Πληροφορίες από τρίτους: Εάν λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, θα τις προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση του εν λόγω ατόμου να μας παράσχει τις προσωπικές πληροφορίες.

Περιορίστε: Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Εάν μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε για το πώς ο περιορισμός επηρεάζει τη χρήση του ιστότοπου ή των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε μορφή CSV ή σε άλλη εύκολα αναγνώσιμη μηχανική μορφή. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλο τρίτο μέρος.

Διόρθωση: Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβής, ξεπερασμένη, ελλιπής, άσχετη ή παραπλανητική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση κάθε πληροφορίας που κρίνεται ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή ξεπερασμένη.

Κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων: Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Παράπονα: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει έναν σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και παρέχετε μας πλήρη στοιχεία της υποτιθέμενης παραβίασης. Θα διερευνήσουμε αμέσως την καταγγελία σας και θα σας απαντήσουμε εγγράφως, εκθέτοντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με ρυθμιστικό φορέα ή αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την καταγγελία σας.

Διαγραφή: Για να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες εξαίρεσης που παρέχονται στην επικοινωνία.

7. Cookies

Χρησιμοποιούμε “cookies” για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ο ιστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας και προσπελαύνει κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

8. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Εάν εξαγοραστούμε εμείς ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή στην απίθανη περίπτωση που κλείσουμε την επιχείρησή μας ή πτωχεύσουμε, θα συμπεριλάβουμε τα δεδομένα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στα μέρη που μας αποκτούν. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τέτοιες μεταφορές και ότι τα μέρη που μας αποκτούν ενδέχεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

9. Όρια της πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

10. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώνουμε τους χρήστες για τις αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα θεωρηθεί ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τις προσωπικές πληροφορίες.

Εάν προβούμε σε σημαντική αλλαγή στην παρούσα πολιτική απορρήτου, για παράδειγμα αλλάζοντας τη νόμιμη βάση βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε εκ νέου στην τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Crypto Media Group Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

πληροφορίες [at] cryptocurrencycodes[dot]com

Η παρούσα πολιτική ισχύει από τις 12 Μαρτίου 2021.